> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

Ensilage till hästar
av David Slottner Agr D

Välkommen till den delen av ensilageNYTT som handlar om hästar och deras utfodring. Ensilage eller hösilage som det ibland kallas har blivit allt vanligare som foder till hästar, inte minst eftersom användning av ensilage dramatiskt minskar risken att hästarna ska bli "hosthästar". Bland hästägare används främst namnet hösilage, men eftersom hösilage bara indikerar en något högre ts-halt (och exakt vid vilken ts-halt är det hösilage egentligen? 40 %? 39,8 %? 45 %?) på ensilaget har jag konsekvent använt termen ensilage. Jag har där det är viktigt specificerat ts-halterna i stället.

>Har du beställt grovfoder än?

>Vad är de vita prickarna i ensilaget?

> Varför möglar torrt ensilage lättare än blött?

> Satsa på ett bra grovfoder till hästarna!

> Enklast tänkbara foderstatsberäkning till häst

> Mer om ts-halter

> Ensilage eller hö?

> Hygienisk kvalitet

> Botulism

> Näringsinnehåll för häst

> Ensilering av små balar

> Varför ser din hästs foderstat ut som den gör?

> Enkel foderstatsberäkning (förutsatt bra grovfoder)