> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

Vem gör ensilageNYTT?
av David Slottner Agr D

Jag heter David Slottner, Agr D. Disputerade 2004 med avhandlingen "Protein Degradation During Ensilage - Influence of crop, additive and mechanical treatment". Även om min egen forskning mest handlade om hur proteinnedbrytningen kan minskas, så har jag självklart även arbetat med frågor kring ensilagets hygieniska kvalitet och hur foder utnyttjas av olika djur. Det var under tiden som doktorand som jag insåg att mycket den information och kunskap som kommer fram genom forskningen ofta inte kommer ut till den som i slutänden ska använda den. Ensilagenytt är till för att den kunskapen, och även en del av forskningsresultaten, ska bli tillgängliga för alla intresserade.

Under min uppväxt har jag haft kontakt med flera olika djur. Mina föräldrar hade mjölkkor, som de sedan avvecklade och övergick till köttdjur och lamm. Jag har även ridit sedan jag var åtta år och hade häst tills jag flyttade till Uppsala, men rider numera bara sporadiskt p g a tidsbrist. Med tanke på min bakgrund är inte intresset för djur och för utfodring så konstigt.