> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

Allmänt om ensilering
av David Slottner Agr D

Syftet med ensileringen är att konservera en gröda med minimala näringsförluster till ett rimligt pris. Ytterligare krav på slutprodukten är att den ska ätas villigt av det djur som fodras med ensilaget och att fodret ska vara fritt från skadliga substanser. I grunden är ensileringen en process där bakterier, främst mjölksyrabakterier, i syrefri miljö fermenterar olika sockerarter till mjölksyra och andra syror, vilka sänker pH. Kombinationen av lågt pH och syrefrihet hindrar andra, oönskade mikroorganismer att växa.
För att ensileringen ska lyckas krävs främst tre saker: en gröda med tillräckligt mycket socker, en silo, bal eller liknande för att åstadkomma en syrefri miljö, samt tillräckligt mycket av rätt sorts bakterier. Problemet är att vissa av dessa faktorer är svåra att kontrollera. Den syrefria miljön är relativt enkel. En tät tornsilo, en vältäckt plansilo eller en väl hanterad inplastad bal uppfyller alla det kravet. Däremot kan det vara svårt att påverka grödan. Skördetidpunkten spelar in, men även andra faktorer, som väder, inverkar. Samma sak är det med bakterierna. Eftersom det inte är praktiskt möjligt att analysera sockerhalter och testa vilka bakterier som finns på grödan, så kan tillsatsmedel användas, antingen för att minska beroendet av bakterier och socker, eller genom att säkerställa att både bakterier och socker finns i tillräcklig mängd.

Ensileringsprocessen är en konkurrens mellan olika mikroorganismer. Målet i de flesta fall är att gynna mjölksyrabakterier på de andras bekostnad. Tillväxt av andra mikroorganismer leder oftast till energi/näringsförluster och/eller till bildandet av ämnen som påverkar djuret negativt. Vissa mikroorganismer är även patogena, d v s sjukdomsframkallande. Ett alternativtill att gynna mjölksyrabkaterierna är vanligen att förhindra att några mikroorganismer växer över huvud taget. Detta vanligen genom hög ts-halt eller användning av vissa tillsatsmedel.

De viktigaste mikroorganismerna är:
> Mjölksyrabakterier (homofermenterande och heterofermenterande)
> Enterobakterier
> Klostridier
> Jäst
> Mögel