> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

Silor/balar
av David Slottner Agr D

Det finns flera system för att ensilera en gröda. De vanligaste är plansilo, storbal, tornsilo och ensilering i slang. Samtliga system har sina för- och nackdelar och vilket man väljer beror på flera faktorer. Vissa saker är dock generella. För en lyckad ensilering krävs, oavsett system, en syrefri miljö och en ren gröda med tillräckligt mycket socker och mjölksyrabakterier, även om det sista kanske inte är lika kinkigt i extremt förtorkade balar.

För mer information om systemen:
> Plansilo
> Tornsilo
> Storbal
> Slang

I viss mån påverkas också resutatet av vilket system man använder, inte minst om man jämför långstråiga eller skurna grödor med exakthackade.