> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

Vad är kvalitet?
av David Slottner Agr D

När man talar om kvalitet på ensilage är det faktiskt två olika begrepps som man måste specificera, nämligen om man menar hygienisk kvalitet eller näringsmässig. Med näringsmässig kvalitet menar man innehållet av protein, fodrets smältbarhet (energivärde) och i viss mån förekomst av mineraler och vitaminer. Med hygienisk kvalitet avses om fodret är lämpligt att använda för det djur man tänkt utfodra med det eller om djurets hälsa eller konsumtionsförmåga mm kommer att påverkas negativt.

> Mer om näringsmässig kvalitet

> Mer om hygienisk kvalitet

> Vad kostar dåligt ensilage?

> Problem med sporer?