> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

Jäst
av David Slottner Agr D

Jäst växer både anaerobt (i frånvaro av syre) och aerobt (i närvaro av syre). Under anaeroba förhållanden fermenteras socker till etanol och koldioxid, men under aeroba förhållanden respireras socker till koldioxid. Under anaeroba förhållanden kommer tillväxten av jäst att begränsas av organiska syror och lågt pH, men under aeroba förhållanden kan flera av dessa syror, bl a mjölksyra, användas som energikälla. Jäst är i allmänhet inte patogena, men det finns arter som är det. Energiförlusterna vid fermentation är förmodligen begränsade p g a alkoholens höga energiinnehåll. Dock har höga etanolhalter i ensilage kopplants till smakfel i mjölk. Jäst är dock troligen den mikroorganism som initierar varmgång efter att ensilaget exponeras för syre efter öppnandet. Denna varmgång kan leda till stora förluster av näring, varför det är viktigt att ensilaget utfodras i tillräckligt hög takt. Jäst känns igen på att det ser mer klibbigt än luddigt ut när man t ex öppnar en bal.Större jästangrepp på bal.